×
Update tính năng mới ngày 29/4/2020

Thời gian dự kiến (Có thể sớm hơn): 14h -> 17h

Phạm vi: Tất cả server

Trong thời gian bảo trì tất cả người chơi không thể đăng nhập vào game

Nội dung cập nhật:

 • Cập nhật tính năng: Cờ Ảo Thú Cuồng Bạo

 • Cập nhật pet vàng: Cửu Lê Binh Chủ

 • Cập nhật thú cưỡi đỏ: Sừng Ám Dạ

 • Cập nhật pet đỏ: Phong Thụ Tinh

I. Cờ Áo Thú Cuồng Bạo

 • Màn hình chính -> Cờ áo thú cuồng bạo

1. Nguyên tắc:

 • Tính năng mở ở level 40 trở di

 • Cờ ảo thú: có 2 bộ thuộc tính, 1 bộ tăng thuộc tính cho nhân vật còn lại tăng thuộc tính cho con cờ.

 • Người chơi cần dùng mảnh cờ của để kích hoạt cờ. chọn “Kích Hoạt”

 • Sau khi kích hoạt người chơi có thể tăng cấp nhân vật, dùng item “Linh Phách Pet” để tăng cấp. khi tăng cấp sẽ tăng cấp song song thuộc tính thẻ và thuộc tính nhân vật. Khi tăng tới level nhất định sẽ được bonus sức mạnh.

 • Người chơi có thể thăng tinh cờ bằng cách dùng các thẻ cờ của tính năng nó để tăng cấp.

 • Mục thần khí người chơi khi mở tính năng sẽ có sẳn 3 mục thần khí. Người chơi có thể hoàn thành nhiệm vụ để kích hoạt thêm thần khí. Chọn “Kích Hoạt”

 •  Sau khi kích hoạt thần khí người chơi có thể thay thế các thần khí khác. Chọn thần khi cần thay chọn “Thay thế”.

II. Cập nhật thú cưỡi, pet.

1. Thú Cưỡi

2. Pet