×
Update tính năng mới ngày 27/8/2020

Thời gian dự kiến (Có thể sớm hơn): 14h -> 17h

Phạm vi: Tất cả server

Trong thời gian bảo trì tất cả người chơi không thể đăng nhập vào game

Nội dung cập nhật:

 • Cập nhật biến hình:  

  • Đoa Thần Thời Không

  • Thiên Sứ Sa Ngã

  • Luyện Ngục Ma Tướng

 • Cập nhật thú cưỡi:

  • Lightning

  • Tượng Cầu Phúc

  • Quỷ Linh Phụng Hoàng

 • Cập nhật linh thú:

  • Tạp Xọa Miêu

  • Du Dạ Tà Hổ

 • Nộ Dực:

  • Cánh Phụng Ngâm

  • Cánh Huyết Nộ