×
Update tính năng mới ngày 16/3/2020

Thời gian dự kiến (Có thể sớm hơn): 14h -> 17h

Phạm vi: Tất cả server

Trong thời gian bảo trì tất cả người chơi không thể đăng nhập vào game

Nội dung cập nhật:

 • Cập nhật tính năng: thủ hộ giả cuối cùng

 • Cập nhật biến hình 5 sao: Minotaur

 • Cập nhật thú cưỡi đỏ: Sừng Ám Dạ

 • Cập nhật pet đỏ: Vua Hề

I. Công Huân

 • Màn hình chính -> Đối khánh -> Thủ Hộ Giả Cuối Cùng

1. Quy tắc

 • Tính năng gồm 2 chế độ chơi

 • Luật chơi ở chế độ chơi khó và thường: Mỗi trận đấu kéo dài 20 phút. Người chơi xuất hiện ở vị trí ngẫu nhiên trên bản đồ và có thể nhặt được các trang bị và thuốc tăng sức mạnh. Giết những người chơi khác để kiếm điểm và điểm kinh nghiệm. Người chơi có số điểm nhiều nhất vào cuối trận sẽ là người chiến thắng.

 • Thời gian mỗi ngày tham gia từ 18h00 -> 22h00. Trong thời gian sự kiện người chơi có thể tham gia bất cứ lúc nào.

 • Người chơi chọn chế độ chơi rùi chọn mục “Bắt Đầu”

 • Ở chế độ thường, khi người chơi bị giết họ sẽ tự động xuất hiện lại sau khoảng thời gian cố định. Ở chết độ khó, người chơi chỉ có 1 mạng và bị loại khỏi trận đấu sau khi chết.

 • Ở chế độ khó, vùng an toàn sẽ thu nhỏ lại sau 1 thời giang. Người chơi ngoài vùng an toàn sẽ liên tục mất máu.

 • Người chơi có thể thêm người chơi khác mà hô ko muốn tấn công vào danh sách  bằng hữu của mình

 • Người chơi sẽ tự động trang bị những thú họ tìm thấy trong rương. Vật phẩm cao cấp hơn sẽ thay thế vậy phẩm cấp thấp.

 • Tổng lực chiến của người chơi sẽ chuyển theo tỷ lệ thành thưởng HP, TC sẽ được chuyển thành giảm hồi chiêu, PT chuyển thành giảm thời gian mở rương, và cấp độ linh dực chuyển thành thưởng ST kỹ năng cuồng nộ phi dực.

 • Hồ sơ trận chiến hằng ngày của người chơi sẽ được hiển thị trong bảng xếp hạng K/D.

 • Người chơi kiếm được điểm cho bảng xếp hạng chế độ khó dựa trên hạng trận đấu của họ từ các trận ở chế độ khó.

 • Người chơi kiếm được điểm cho bảng xếp hạng chế độ thường dựa trên hạng trận đấu của họ từ các trận ở chế độ thường.

 • Người chơi sẽ chỉ kiếm được điểm và phần thưởng cho 1 số trận đấu nhất định mỗi ngày.

 • Phần thưởng hạng sẽ được gữi qua thư vào lúc 23h00.

II. Cập nhật biến hình, thú cưỡi, pet.

1. Biến Hình

 • Lưu ý: Biến thân không có trang bị vạn linh bảo vật.

2. Thú Cưỡi

3. Pet