×
Update sự kiện Lễ Tình Nhân 14/02/2020

Update sự kiện Lễ Tình Nhân

  I. Quy tắc

 • Thời gian diễn ra: 00h00 14/2/2020 -> 23h59 18/2/2020

 • Thời gian đua top tổng từ 00h00 14/2/2020 -> 23h59 17/2/2020

 • Thời gian đua top ngày từ 00h00 -> 23h mỗi ngày từ 14/2/2020 -> 17/2/2020

 • Ngày 18/2/2020 chỉ để nhận thưởng và đổi các phần thưởng không tính bất kì tích điểm nào.

 • Yêu cầu cấp độ: từ cấp 5 trở lên

 • Phạm vi: Tất cả server sau 12 ngày từ ngày mở server

 • Sự kiện liên server được chia làm 4 cụm:

 • Cụm A: S1 -> S21

 • Cụm B: S22 -> S39

 • Cụm C: S40 -> S62

 • Cụm D: S63 -> S90

  II. Hướng dẫn tham gia

 • Màn hình chính -> Lễ Tình Nhân

 • Event gồm 4 phần chính: Ghép hình vui vẻ, phần thưởng nạp, shop trả lễ tiêu phí, tặng hoa Valentine.

     1. Ghép hình vui vẻ

 • Hoàn thành nhiệm vụ, nhấn mở khóa màn hình tương ứng, mở khóa theo thứ tự tương ứng có thể nhận thưởng.

     2. Phần thưởng nạp

 • Gồm có 5 mốc nạp: 500KC, 1000KC, 2000KC, 5000KC, 10000KC.

 • Người chơi nạp đúng số kim cương hoặc hơn (Nhưng chưa đến mốc tiếp theo) thì sẽ được chọn lựa 1 trong 3 phần thưởng của mốc đó. Chọn 1 trong các gói quà A, B, C sau đó chọn mục “Nhận” nếu chưa đạt đủ mốc thì sẽ thành nút “Nạp”.

     3. Shop trả lễ tiêu phí

 • trong thời gian sự kiện tiêu 1 kim cương nhận 1 xu thưởng, xu thưởng có thẻ dùng để đổi các vật phẩm giá trị trong shop sự kiện.

 • Gồm có 4 shop: Linh thú, Nộ dực, Vật liệu, Trân phẩm

     4. Tặng hoa Valentine

 • Event gồm 5 phần chính: Hình thức lấy hoa, Đua top tổng, Đua top ngày, Phần thưởng, Mục tiêu, Cửa hàng.

 • Hình thức chơi: Người chơi dùng “Hoa tình yêu” tặng hoa cho người chơi khác sẽ nhận được điểm đua top và nhận “Xu trái tim (đổi các phần thưởng trong cửa hàng của sự kiện)”. 

 • Vào mục “Tặng Hoa”, chọn bạn bè muốn tặng hoa rồi gữi hoa. Có 3 mục Gửi: Gửi 1 (tặng 1 hoa tình yêu), Gửi 10 (tặng 10 hoa tình yêu, Gửi tất cả (tặng hết số hoa tình yêu đang có).

   a. Hình thức lấy “Hoa tình yêu”

 • Nạp 100 kim cương sẽ nhận được 1 “Hoa tình yêu”.

 • Trong thời gian sự kiện, Boss sẽ xuất hiện trong map “Hoang sơ địa” mỗi ngày lúc 15h00 và 22h00. Tham gia giết boss để nhận phần thưởng là “Hoa Tinh yêu”.

 • Tham gia sự kiện “Vòng quay may mắn”. Màn hình chính -> Vòng quay may mắn.

 • Quay 1 lần tốn 200 kim cương, quay 10 lần tốn 1600 kim cương.

 • Ngoài ra khi quay đạt các mốc 10 lần, 20 lần, 40 lần, 60 lần sẽ nhận them bonus là các “Hộp hoa tươi”.

 • Hoa tình yêu dùng trong sự kiện “Hoa tình yêu”.

   b. Tổng xếp hạng

 • Quy tắc: thời gian đua top từ 00h00 14/2/2020 -> 23h59 17/2/2020

 • 1 Hoa Tình yêu bằng 10 điểm.

 • Gồm có 3 bảng xếp hạng:

 • BXH tặng hoa: Điểm có được bằng cách tặng “Hoa tình yêu” cho người chơi khác. Để lên bảng xếp hạng người chơi phải có từ 500 điểm trở lên.

Phần thưởng chính của xếp hạng là mảnh Biến thân “Ma đạo sư”

 • BXH nhận hoa: Điểm có được bằng cách được người chơi khác tặng “Hoa tình yêu”. Để lên bảng xếp hạng người chơi phải có từ 500 điểm trở lên.

Phần thưởng chính là “Xu quan hệ” dùng để đổi vật phẩm trong của hàng sự kiện.

 • Xếp hạng bang: Điểm tặng “Hoa tình yêu” của cá nhân mỗi người đều sẽ được cộng điểm cho bang. Nếu người chơi thoát bang trước khi tính tổng kết xếp hạng, điểm bang mà người chơi kiếm được từ việc tặng “Hoa tình yêu” sẽ bị xóa và không phục hồi được. Người chơi phải đã ở trong bang trước khi tổng kết xết hạng, nếu khong người chơi sẽ không thể nhận được phần thưởng xếp hạng bang.

Phần thưởng chính là “Xu trái tim” và “Hầu bao thần bí” dùng để đổi vật phẩm trong của hàng sự kiện.

   c. Xếp hạng ngày

 • Quy tắc: thời gian đua top từ 00h00 -> 23h00 mỗi ngày từ 14/2/2020 -> 17/2/2020. 

 • Lưu ý: Trong khoản thời gian từ 23h00 đến 24h00 tặng “Hoa tình yêu” sẽ không tính tích điểm của bảng xếp hạng ngày nhưng sẽ tính tích điểm bảng xếp hạng tổng.

 • 1 Hoa Tình yêu bằng 10 điểm.

 • Gồm có 3 bảng xếp hạng:

 • BXH tặng hoa: Điểm có được bằng cách tặng “Hoa tình yêu” cho người chơi khác. Để lên bảng xếp hạng người chơi phải có từ 500 điểm trở lên.

Phần thưởng chính của xếp hạng là mảnh pet đỏ “Chú thạch sư”

 • BXH nhận hoa: Điểm có được bằng cách được người chơi khác tặng “Hoa tình yêu”. Để lên bảng xếp hạng người chơi phải có từ 500 điểm trở lên.

Phần thưởng chính là “Xu trái tim” dùng để đổi vật phẩm trong của hàng sự kiện.

 • Xếp hạng bang: Điểm tặng “Hoa tình yêu” của cá nhân mỗi người đều sẽ được cộng điểm cho bang. Nếu người chơi thoát bang trước khi tính tổng kết xếp hạng, điểm bang mà người chơi kiếm được từ việc tặng “Hoa tình yêu” sẽ bị xóa và không phục hồi được. Người chơi phải đã ở trong bang trước khi tổng kết xết hạng, nếu khong người chơi sẽ không thể nhận được phần thưởng xếp hạng bang.

 

Phần thưởng chính là “Xu trái tim” và “Hầu bao thần bí” dùng để đổi vật phẩm trong của hàng sự kiện.

  d. Phần thưởng

 • Mục nhận thưởng của các xếp hạng.

 • Phần thưởng xếp hạng ngày thời gian nhận thưởng từ 23h00 đến 22h59 của ngày hôm sau. Nếu người chơi không nhận phần thưởng sẽ mất. 

 • Phần thưởng xếp hạng tổng thời gian nhận thưởng là từ 00h00 -> 24h00 ngày 18/2/2020. Nếu người chơi không nhận khi kết thúc sự kiện phần thưởng sẽ mất.

 • Chọn mục “Thu thập tất cả”.

   e. Mục tiêu

 • Khi người chơi tặng “Hoa tình yêu” đạt đủ điều kiện thì người chơi có thể nhận phần thưởng. Phần thưởng chỉ nhận 1 lần, nhấn vào hòm quà để nhận thưởng.

   f. Cửa hàng

 • Màn hình chính sự kiện -> Cửa hàng

 • Người chơi dùng “Xu trái tim” mua các vật phẩm trong cửa hàng.

 • Gồm có 4 mục: Trân phẩm, Linh thú, Nộ dực, Vật liệu.

 • Shop trân phẩm:

 • Shop linh thú:

 • Shop nộ dực

 • Shop vật liệu