×
UPDATE PHIÊN BẢN MỚI TRANG BỊ LUÂN HỒI - TU CHÂN - NGOẠI TRANG MỚI

1. Trang bị luân hồi

- Trang bị luân hồi: người chơi lv280 chuyển 3 mở, bao gồm 3 bộ: chiến thần, lôi thần, thiên thần. Có thể tăng bậc, ghép, kích hoạt thần kỹ trang bị luân hồi

a. Bộ Chiến Thần

- Ghép trang bị luân hồi: Dùng trang bị càn khôn 4 sao và Chiến hồn thần khí để ghép được Trang bị luân hồi – Bộ chiến thần  

- Tăng Bậc Trang bị Luân Hồi: Dùng chiến thần khí hồn + 1 trang bị luân hồi cùng loại để tăng bậc.

- Thần kỹ: kỹ năng của bộ trang bị Luân Hồi các Thiếu hiệp cần tăng bậc các trang bị luân hồi lên bậc 1,2,3 để kích hoạt. Bậc càng cao cấp kỹ năng càng cao.

b. Trang bị luân hồi – Bộ Lôi Thần

- Ghép trang bị luân hồi: Dùng trang bị luân hồi Chiến Thần  và Lôi thần thần khí để ghép được Trang bị luân hồi – Bộ Lôi Thần  

- Còn lại tăng bậc, thần kỹ tương tự như bộ chiến thần

c. Trang bị luân hồi – Bộ Thiên Thần

- Ghép trang bị luân hồi: Dùng trang bị luân hồi Lôi Thần  và Thiên thần thần khí để ghép được Trang bị luân hồi – Bộ Thiên Thần

- Còn lại tăng bậc, thần kỹ tương tự như bộ chiến thần

2. Trang bị tu chân

Thêm 4 bộ trang bị tu chân mới: Chu tước, Huyền vũ, Bạch hổ, Kỳ lân

- Muốn có các trang bị tu chân: bạch hổ, chu tước, huyền vũ, kỳ lân… Các thiếu hiệp có thể vào giao diện “Ghép” chọn mục “ghép trang bị tu chân”.

- Nguyên liệu là dung các trang bị tu chân Hồng Liên và Thần Đúc Thạch để ghép trang bị chu tước, huyền vũ …. (cách ghép tương tự trang bị tu chân Thanh Long)

3. Kỹ năng Ảo Hóa - Thú Cưỡi:

Ảo Hóa Ngoại Trang Mới.

1. Chiến y – Tung Hoành Thiên Hạ

2. Chiến y –  Băng tuyết kỳ duyên

3. Thần binh – tuyệt thế vô song

4. Cánh – Phụng hoàng trình tường

5. Linh Khí – Kết Chúc Xuân

6. Thú cưỡi – Chép nhảy long môn

7. Thú cưỡi – Thái bình vũ sư

8. Thú cưỡi – Cổ tích bang tuyết

9. Thú cưỡi – Thuyền rồng thần châu

10. Thú cưỡi – Tu La Ma Kiếm

Ngoài ra Update Phiên Bản Mới lần này còn mở giới hạn cấp độ nhiều tính năng như:

- Luyện sao - Thức tỉnh đại sư mở giới hạn lên 63 Sao.

- Các tính năng trưởng thành của: cánh, thần cách .. mở giới hạn đến lv 3000. Các đan dược tăng lực chiến mở giới hạn sử dụng 1000 viên.

- Ảo hình: Thêm các ngoại trang mới cho các tính năng (thú cưỡi, danh hiệu, thần binh ...)

- Trang bị cường hóa mở giới hạn tối đa Lv 600.

- Tính năng Con Cái mở giới hạn Lv 2000.

- Pet giới hạn tối đa Lv 6000.

- Ưu hóa các tính năng và sửa lỗi tồn động ở phiên bản trước.