×
Update phiên bản mới ngày 27/02/2020

Update tính năng mới ngày 27/2/2020

Thời gian dự kiến (Có thể sớm hơn): 14h -> 17h

Phạm vi: Tất cả server

Trong thời gian bảo trì tất cả người chơi không thể đăng nhập vào game

Nội dung cập nhật:

 • Cập nhật tính năng: Công Huân

 • Cập nhật cánh bậc 12: Cánh Thiên Không

 • Cập nhật thú cưỡi đỏ: Thỏ Bát Bảo

 • Cập nhật pet vàng: Yêu Nữ Bi Phẫn

 1. Công Huân

 • Màn hình chính -> Đối khánh -> Công Huân

 • Thời gian: 23h59 27/2/2020 -> 30/4/2020

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi tham gia các hoạt động trong game để dành chiến công và thẻ chiến công.

 • Người chơi tham gia các tính năng theo yêu cầu có thể tăng chiến công.

 • Mỗi ngày có giới hạng chiến công và thẻ chiến công tùy theo thứ hạng. Thứ hạng càng cao thì được giới hạng càng nhiều.

 • Thẻ chiến công người chơi có thể vào của hàng của tính năng để đổi vật phẩm. Tùy theo thứ hạng người chơi mới có thể mở được các vật phẩm đó ở thứ hạng yêu cầu.

 1. Cập nhật cánh , thú cưỡi, pet.

 1. Cánh

 1. Thú Cưỡi

 1. Pet