×
UPDATE PHIÊN BẢN MỚI NGÀY 13/3

1. Hệ thống Long Tâm: Mở Thanh Long và Xích Long

2. 12 con giáp: mở thêm 3 con Mão, Thìn, Tỵ

3. Cập nhật thêm ảo hình mới như: Băng phách chi dực, Chiến y người yêu, Linh khí Trái Tim Vĩnh Cửu, Linh trận Tâm Động

4. Tinh Mạch 12 Con Giáp

5. Trận pháp mở thêm: Thất Kích Chi Trận và Kim Điểu Liệt Dương Trận