×
Update phiên bản mới ngày 12/02/2020

Update phiên bản mới ngày 12/2/2020

Thời gian dự kiến (Có thể sớm hơn): 14h -> 17h

Phạm vi: Tất cả server

Trong thời gian bảo trì tất cả người chơi không thể đăng nhập vào game

Nội dung cập nhật:

  • Cập nhật tính năng: Dị biến thú cưỡi

  • Cập nhật cánh phi dực đỏ: Cánh cuồng nộ

  • Cập nhật thú cưỡi mới: Cốt giác ma sư

  • Biến thân 5 sao: Ma đạo sư

    1.Dị biến thú cưỡi

    - Màn hình chính -> thú cưỡi -> dị biến thú cưỡi

     1.Quy tắc

     - Các thú cưỡi đạt bậc 2 trở đi mới có thể dị biến

  2. Hướng dẫn

     - Người chơi mún tiến hóa thì cần dùng item “Thuốc Thần Bí’ và mảnh thú cưỡi đó để tiến hóa. Chọn “Tiến Hóa”

    - Mỗi 1 thú cưỡi có 2 dạng biến dị. biến dị thứ nhất cần thú cưỡi bậc 2 mới có thế tiến hóa và biến dị thứ 2 cần thú cưỡi bậc 4 mới có thể tiến hóa.

    - Khi biến dị sẽ làm cho thú cưỡi thay đổi màu khác so với lúc ban đầu và cần tiến hóa cấp 15 và cấp 20 mới có thể sử dụng hình biến dị đó

   - Khi tiến hóa đến cấp nhất định thì sẽ kích hoạt thêm các chỉ số sức mạnh.

   2. Cập nhật cánh phi dực, thú cưỡi, biến thân.

   1. Cánh

  2. Thú Cưỡi

  3. Biến thân