×
[Sự Kiện] - Update tính năng mới Thánh Quang Bảo Vệ Chiến 27/08/2019

Update tính năng "Thánh Quang Bảo Vệ Chiến"mới

Ngày 27/8/2019

Thời gian dự kiến (Có thể sớm hơn): 10h -> 12h

Phạm vi: Tất cả server

Trong thời gian bảo trì tất cả người chơi không thể đăng nhập vào game

Nội dung cập nhật:

 • Cập nhật tính năng “Thánh Quang Bảo Vệ Chiến”
 • Cập nhật biến thân 4 sao: Phantom Revenant, Ironfist.
 • Cập nhật 2 quang trượng: Tiên Tri, Trí Tuệ.

 

I. Thánh Quang Bảo Vệ Chiến

1. Quy tắc

 • Yêu cầu cấp độ từ 60 trở lên
 • Thời gian diễn ra: 00h00 2/9/2019 -> 23h59 4/9/2019
 • Thời gian tham gia sự kiện từ: 20h40 -> 21h00 trong 3 ngày mở tính năng
 • Màn hình chính -> Đối Kháng -> Thánh Quang Chiến

 

 • Mỗi ngày trong thời gian tính năng diễn ra, người chơi có thể vào “Chúc Phúc” để nhận quà. Chọn “Lấy”.

 • Chọn “Vào Trận Chiến” để tiến hành tham gia. Khi vào người chơi tham gia sẽ nhận được quà ngẫu nhiên.

 • Khi vào chiến trường, người bảo vệ sẽ được ghép ngẫu nhiên vào 1 trong 4 đội, lần lượt 4 loại tinh thạch: Tinh thạch băng lâu, Tinh thạch cổ diệu, Tinh thạch nê tảo, Tinh thạch man ngọc.

 • Tinh thạch sẽ cho các loại buff khác nhau cho người bảo vệ: tinh thạch băng lâu (tăng tốc độ tấn công), tinh thạch cổ diệu (tăng tốc độ di chuyển), tinh thạch nê tảo (tăng toàn thuộc tính), tinh thạch man ngạc (Tăng ST).
 • Người bảo vệ phải bảo vệ Loli thần bí đa đa ở giữa thánh quang thành không bị sát hại trước khi phá phong ấn.
 • Sau khi vào chiến trường, thoát ra sẽ không vào lại được.
 • Sau khi chiến trường mở, Người Bảo Vệ hãy nhanh chống vào bảo vệ Loli thần bí đa đa.
 • Hạ quái nhỏ có xác suất rơi ra nguyên liệu và quà, họ Boss chắc chắn ra nguyên liệu hiếm.

2. Pháo đài

 • Có pháo đài ở vị trí cố định trong trường cảnh mà có thể dùng, phải nhấn tại “mặt trái” của pháo đài mới có thể ngồi lên.
 • Pháo đài tấn công siêu xa, Người bảo vệ có thể cưỡi trong 1p, 10s đầu cuỗi lên sẽ ở trạng thái vô địch.
 • Kỹ năng tuyệt chiêu của pháo đài đều gây sát thương cố định bằng 2% giới hạn của quái.

3. Tank

 • Phải mua trong trường cảnh, sau khi mua nhấn có thể dùng, duy trì sử dụng 2p, trong 30s đầu cưỡi tank sẽ ở trạng thái vô địch.
 • Tank có tốc độ siêu nhanh và tầm oanh kích siêu xa.

4. Tù Và

 • Phải mua trong trường cảnh, sau khi mua nhấn là có thể dùng.
 • Sau khi dùng toàn bộ thành viên đội tăng tốc di chuyển và tốc độ tấn công.

5. Chiến Lược

 • Trong thánh quang thành, đại quân hắc ám tấn công 4 phía. 4 đội phải đến vị trí tương ứng để chiến đấu

6. Bảng xếp hạng

 • Điểm vinh diệu: hạ 1 quái nhỏ tăng 10 điểm vinh diệu, hạ 1 boss tăng 100 điểm vinh diệu.
 • Bảnh vinh diệu cá nhân: xếp hạng theo điểm vinh diệu cá nhân cuối cùng, xem trong trường cảnh chiến đấu lúc nào cũng được.
 • Bảng hạ boss: Xếp hạng theo số boss hạ được.
 • Bảng vinh diệu đội: xếp hạng theo điểm vinh diệu của người bảo vệ cộng lại trong đội.

II. Cập nhật biến thân, quang trượng

1. Biến thân

 

2. Quang trượng