×
Sự Kiện Ngày 04/12/2019 Chuyên Gia Đánh Cá

Sự Kiện Ngày 03/12/2019

Chuyên Gia Đánh Cá

I. Quy Tắc:

- Thời gian: 00h00 04/12/2019 -> 23h59 08/12/2019

- Yêu cầu từ level 5 trở lên

- Tất cả server sau 12 ngày mở server

- Sự kiện được chia làm 4 cụm: 

⮚ Cụm A: S1 -> S21

⮚ Cụm B: S22 -> S39

⮚ Cụm C: S40 -> S59

⮚ Cụm D: S60 -> S82

II. Sự kiện “Chuyên Gia Đánh Cá”:

 • Màn hình chính -> Đến lúc bắt cá

- Gồm 7 sự kiện chính:

 • Chuyên gia đánh cá
 • Shop trả lễ tiêu phí
 • Quà tặng nạp
 • Ghép hình vui vẻ
 • Shop giảm giá thời hạn
 • Phần thưởng nạp
 • Mua miễn phí
 • Chuyên gia đánh cá

- Thời gian diễn ra sự kiện:

 • Thời gian diễn ra: 00h00 3/11/2019 -> 23h59 7/11/2019
 • Thời gian đua top tổng từ 00h00 3/11/2019 -> 23h59 6/11/2019
 • Thời gian đua top ngày từ 00h00 -> 23h30 mỗi ngày từ 3/11/2019 -> 6/11/2019. 23h30 đến 24h bắn cá không tích điểm ngày nhưng sẽ tích điểm tổng.
 • Ngày 7/11/2019 chỉ để nhận thưởng và đổi các phần thưởng không tính bất kì tích điểm nào.

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi mua vật phẩm “Mồi câu” để vào bản đồ “bắt cá”. Chọn mục “Mua” để mua “mồi câu” với giá 100 kim cương/mồi câu.

- Gồm có 3 bản đồ, mỗi bản đồ cần “mồi câu” bắt cá khác nhau. Sau đó chọn mục vào để tiến hành “bắt cá”.

- Vào bản đồ sẽ có nhưng con cá bơi, người chơi ngấm bắn vào các con cá. Bắn trúng vào con thú nào thì sẽ có xác xuất được nguyên liệu, nếu bẳn trượt thì người chơi sẽ nhận “Cá Con” để vào “Cửa hàng” mua các vật phẩm.

- Khi người chơi bắn sẽ tích vào ống tích điểm, khi đủ sẽ được 1 lần critical khi bắn sẽ x2 phần thưởng và không tính vào ống tích điểm.

- Khi bắn thú người chơi sẽ được tích điểm, khi đạt đến điểm nhất định sẽ nhận phần thưởng.

1. Xếp hạng tổng:

Thời gian đua top tổng từ 00h00 3/11/2019 -> 23h59 6/11/2019

Gồm có 3 xếp tổng:

Xếp hạng tổng cá nhân: Tất cả điểm số mà người chơi kiếm được từ việc “Bắt cá” sẽ được cộng vào tổng xếp hạng. Người chơi phải đạt 5000 điểm trở lên mới có thể vào bảng xếp hạng. Tổng xếp hạng sẽ được tính vào 23h59 7/11/2019. Phần thưởng sẽ được phát qua thư.

Phần thưởng là: mảnh thú cưỡi “Hàn Câu”, mảnh biến thân “Balazing Lion”.

Siêu giải thưởng tổng: 00h00 3/11/2019 -> 23h59 6/11/2019 người chơi đạt trên 100000 điểm và nằm trong top 5 thì có thể nhận siêu giải thưởng. Phần thưởng gồm: Mãnh thú cưỡi “Tiên Nữ Mã Xa”.

2. Xếp hạng bang tổng: 00h00 3/11/2019 -> 23h59 7/11/2019 Điểm “bắt cá” của cá nhân mỗi người đều sẽ được cộng điểm cho bang. Nếu người chơi thoát bang trước khi tính tổng kết xếp hạng, điểm bang mà người chơi kiếm được từ việc “bắt cá” sẽ bị xóa và không phục hồi được. Người chơi phải đã ở trong bang trước khi tổng kết xết hạng, nếu không người chơi sẽ không thể nhận được phần thưởng xếp hạng bang. Bang hội phải đạt 5000 điểm trở lên mới có thể lên bản xếp hạng. Phần thưởng gồm: Cá con (Dùng mua vật phầm trong shop sự kiện), vé huyễn cảnh.

 

3. Xếp hạng ngày

Thời gian: 00h00 -> 23h30 mỗi ngày từ 3/11/2019 -> 6/11/2019

Xếp hạng ngày: Bảng xếp hạng cá nhân của mỗi người chơi, tích điểm bằng cách bắt cá. Phần thưởng là “Phiếu quà linh thú”.

 

Siêu Sếp hạng ngày00h00 -> 23h30 mỗi ngày từ 3/11/2019 -> 6/11/2019 Tích điểm đạt 25000 và nằm trong top 5 của bảng xếp hạng siêu giải thưởng thì mới có thể nhận thưởng. Phần thưởng là Mảnh pet đỏ “Anuxia”.

4. Xếp hạng bang ngày00h00 -> 23h30 mỗi ngày từ 3/11/2019 -> 6/11/2019. Phần thưởng là “Cá Con (dùng để mua các vật phẩm trong shop sự kiện)”.

5. Cửa hàng:

Người chơi có “Cá Con” có thể vào cửa hàng của sự kiện mua các vật phẩm. shop gồm 4 loại:

a. Trân Phẩm:

b. Linh thú:

c. Nộ dực

d. Vật liệu

6. Shop trả lễ tiêu phí:

Trong thời gian sự kiện người chơi tiêu 1 kim cương nhận được 1 xu thưởng, xu thưởng có thể dùng để đổi vật phẩm trong shop trả lễ tiêu phí, kết thúc sự kiện xu thưởng sẽ bị thu hồi.

Gồm có 4 loại shop: Linh thú, Nộ dực, Vật liệu, Trân phẩm.

7. Quà tặng nạp:

Gồm có 8 mốc nạp: 500KC, 1000KC, 2000KC, 5000KC, 10000KC, 20000KC, 50000KC, 100000KC.

Người chơi nạp đủ kim cương của các mốc sẽ nhận thưởng. Chọn mục “Thu thập”

Khi người chơi nạp với mỗi lần 1000KC sẽ được nhận thêm các phần thưởng. Chọn mục “Nhận”.

Ngoài ra khi người chơi nạp đủ 20000KC ngoài phần thưởng nạp nhận mốc thì còn nhận thêm được phần thưởng “HOT”. Chọn mục “Thu thập”.

8. Ghép hình vui vẻ:

Trong thời gian sự kiện, hoàn thành nhiệm vụ nhấp mở khóa hình tương ứng, mở khóa theo thứ tự tương ứng có thể nhận thưởng

9. Shop giảm giá thời hạn:

Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi có thể mua các vật phẩm siêu “HOT” với giá ưu đãi.

10. Phần thưởng nạp:

Gồm có 5 mốc nạp: 500KC, 1000KC, 2000KC, 5000KC, 10000KC.

Người chơi nạp đúng số kim cương hoặc hơn (Nhưng chưa đến mốc tiếp theo) thì sẽ được chọn lựa 1 trong 3 phần thưởng của mốc đó. Chọn 1 trong các gói quà A, B, C sau đó chọn mục “Nhận” nếu chưa đạt đủ mốc thì sẽ thành nút “Nạp”.

11. Mua miễn phí:

Trong thời gian sự kiện, mỗi móc tiêu phí của người chơi đạt 100kc sẽ có tỉ lệ miễn phí, mỗi mốc miễn phí cao nhất có thể đạt 2000KC.

Mỗi ngày số lần có thể miễn phí là 10 lần, trong ngày nhiều nhất có thể tích lũy miễn phí 20000kc.

Ngoài ra người chơi trong ngày tích lũy tiêu phí đạt 15000kc sẽ nhận được thêm đặc quyền miễn phí, lần tiếp theo nhất định miễn phí. Ưu tiên sử dụng đặc quyền miễn phí. Đặc quyền miễn phí mỗi ngày chỉ có thể nhận 1 lần, làm mới mỗi ngày.