×
[Sự Kiện] - Cập nhật Tính Năng Thần Binh 12/08/2019

Update tính năng mới ngày 12/8/2019

Thời gian dự kiến (Có thể sớm hơn): 10h -> 12h

Phạm vi: Tất cả server

Trong thời gian bảo trì tất cả người chơi không thể đăng nhập vào game

Nội dung cập nhật:

 • Cập nhật tính năng “Thần Binh”
 • Cập nhật 1 số pet, cánh, thú cưỡi mới.

 

I. Thần Binh

 • Yêu cầu cấp độ từ 60 trở lên
 • Màn hình chính -> Thần Binh

 • Mỗi 1 quặng tương ứng với 1 kỹ năng, sau khi kích hoạt người chơi sẽ được trang bị thêm 1 kĩ năng tương ứng có thể sữ dụng song song với các kĩ năng mặt định của nhân vật. người chơi có thể bấm vào sẽ chi tiết kỹ năng.

 

 • Tính năng gồm 3 phần:

1. Đúc Lại

 • Tính năng kích hoạt các “Thần Binh”, gồm có 4 loại: Tối Cường Địa Ngục, Vũ Khí Bóng Tối, Vũ Khí Ánh Sáng, Tối Cường Xạ Quang.

 • Tối Cường Địa Ngục: Người chơi muốn kích hoạt cần dùng “Quặng Địa Ngục Thạch” để kích hoạt. Chọn “Kích Hoạt”

 • Ngoài ra khi mua gói quà VIP8 trong VIP cũng có thể kích hoạt được.

 • Vũ Khí Bóng Tối, Vũ Khí Ánh Sáng: Kích Hoạt 2 Vũ khí này cần “Quặng Huyễn Ảnh” và “Quặng Thánh Quang”. Chọn “Kích hoạt” để kích hoạt.

 • Ngoài ra người chơi kích hoạt “Vũ Khí Tối Thượng” thì cũng có thể kích hoạt “Thần Binh” và ngược lại.

 • Tối Cường Xạ Thủ: Người chơi muốn kích hoạt cần dùng “Quặng Xạ Quang Thạch” item này chỉ được bày bán trong các sự kiện. Chọn “Kích Hoạt”.

 • Sau khi kích hoạt người chơi có thể dùng “Mảnh Quặng Thiên Thạch” để thăng cấp. Thăng cấp tới múc nhất định thì sẽ được bonus thêm sức mạnh. Chọn “Đúc Lại”.

 

2. Kỹ Năng Vũ Khí

 • Mỗi vũ khí tối thượng đều có kỹ năng vũ khí riêng, người chơi có thể sử dụng sau khi kích hoạt.
 • Kỹ năng tối thượng sử dụng mức cuồng nộ giống như kỹ năng bình thường.
 • Thời gian CD của kỹ năng tối thượng chịu ảnh hưởng của “Kỹ Năng Thú Đài”, không chịu ảnh hưởng khác.
 • Kỹ năng tối thượng không thể sử dụng trong lúc tự động chiến đấu.
 • Khi biến thành “Triệu Hoán Sư” cũng không thể sữ dụng kỹ năng tối thượng.

 • Sau khi kích hoạt người chơi có thể dùng vật phẩm đặt thù của vũ khí tối thượng đó để thăng cấp. ví dụ: kỹ năng địa ngục cần “Linh hồn địa ngục” để thăng cấp.

 • Mỗi vũ khí tối thượng có 5 linh hồn. Cấp độ của kỹ năng vũ khí không thể vượt bất kì linh hồn nào. Khi nâng linh hồn sẽ được bonus thêm sức mạnh.

3. Xem Trước

 • Tính năng hướng dẫn người chơi tường tận cách thay đội kỹ năng, xem các thuộc tính của kỹ năng và cách triể khai kỹ năng ra sao.

II. Cập nhật pet, cánh, thú cưỡi mới.

1. Pet

2. Cánh

3. Thú Cưỡi