×
Cập nhật tính năng mới Thần Khí Hồn ngày 13/11/2019

Update tính năng mới ngày 13/11/2019

Thời gian bảo trì dự kiến (Có thể sớm hơn): 14h -> 19h

Phạm vi: Tất cả server

Trong thời gian bảo trì tất cả người chơi không thể đăng nhập vào game

Nội dung cập nhật:

  • Cập nhật tính năng “Thần Khí Hồn”
  • Cập nhật cánh bậc 12: Lửa Băng
  • Cập nhật pet đỏ: Azuriax
  • Cập nhật thú cưỡi mới: Ma Dương

I. Thần Khí Hồn

Quy tắc

  • Yêu cầu cấp độ từ 60 trở lên
  • Màn hình chính -> Thần Khí Hồn

- Tính năng được chia làm 3 phần chính

1. Thần Khí Hồn

Người chơi có thể dùng các vật phẩm “Hồn Thạch” cơ bản, nâng cao, ma pháp. Khi nâng cấp người chơi chọn vật liệu có sẳn để nâng cấp. 

Người chơi có thể mua các vật phẩm “Hồn thạch” trong cửa hàng bang.

Người chơi có thể nâng cấp 1 lần 1 vật phẩm hoặc 1 lần 100 vật phẩm, Chọn “Kết hợp hồn thạch 1 lần” hoặc “Kết hợp hồn thạch 100 lần”.

Có 7 mục thần khí hồn gồm: Grus, Cygnus, Perseus, Lyra, Sagittarius, tối cao. khi nâng cấp thì sữ tự động nâng cấp ngẫu nhiên chứ ko thể chọn các mục thần khí để nâng cấp.

Mỗi 1 loại thần khí hồn sẽ có chỉ số bonus sức mạnh khác nhau.

2. Khí Linh

Sau khi nâng cấp Thần khi hồn ngẫu nhiên lên cấp người chơi sẽ nhận được “Mãnh ghép linh khí” dùng để kích hoạt linh khí. Chọn mục “Kích Hoạt”.

 

Sau khi kích hoạt người chơi có thể tăng cấp và tiến hóa khí linh đó. Khi nâng tới cấp nhất định sẽ được bonus thêm sức mạnh. Chọn “Tăng Cấp”.

Người chơi có thể tiến hóa linh khí bằng cách gắn các hồn vật cùng cấp theo yêu cầu sau đó có thế tiến hóa sau khi tiến hóa thì sẽ được bonus thêm sức mạnh. Chọn mục “Tiến Hóa”

Người chơi có thể ghép các hồn vật cấp thấp lên các hôn vật cấp cao thông qua tính năng “Dung hợp” trong tính năng “Túi”.

3. Gắn Thần Khí hồn

Khi người chơi tăng cấp “thần khí hồn” đến mức yêu cầu thì sẽ mở các ô để mở “Thần Khí Hồn”.

Mỗi 1 thần khí hồn đều có riêng các thuộc tính sức mạnh riệng, người chơi mang theo thì mới được kích hoạt các sức mạnh đó. Chọn vào ô gắn linh khí để trang bị hoặc thay linh khí khác.

II. Cập nhật cánh, thú cưỡi, pet:

1. Cánh

2. Thú Cưỡi

3. Pet