×
Cập nhật phiên bản Thần Hóa trang bị Ngũ Hành

Bổn trang xin bật mí với quý đạo hữu các tính năng mới sắp xuất hiện trong thế giới Tiên Ma Truyền Kỳ.

  1. Mở 4 tính năng mạnh hóa mới Tiên Vũ, Linh Văn, Hồn Khí, Thần Thuẫn:

Tương tự như các tính năng đã trải nghiệm trước đây, 4 tính năng này sẽ giúp quý đạo hữu càng trở nên mạnh mẽ

Tiên Ma Truyền Kỳ Ra Mắt Tính Năng Mới 6/2/2020

Bổn trang xin bật mí với quý đạo hữu các tính năng mới sắp xuất hiện trong thế giới Tiên Ma Truyền Kỳ

  1. Mở 4 tính năng mạnh hóa mới Tiên Vũ, Linh Văn, Hồn Khí, Thần Thuẫn

Tương tự như các tính năng đã trải nghiệm trước đây, 4 tính năng này sẽ giúp quý đạo hữu càng trở nên mạnh mẽ hơn

Là các tính năng mạnh hóa, tăng thuộc tính và lực chiến cho nhân vật

Tiên Vũ

Linh Văn

Hồn Khí

Thần Thuẫn

  1. Mở chức năng Thần Hóa của trang bị Ngũ Hành

Trang bị Ngũ Hành sẽ thêm mới tính năng Thần Hóa giúp tăng mạnh chỉ số nhân vật. Giúp cho nhân vật các Tiên Hữu đã mạnh nay lại mạnh hơn.

Nguyên liệu sử dụng: Thần Hổ Thạch có thể kiếm trong các hoạt động vận doanh)

Giới hạn Thần Hóa cao nhất hiện tại là + 5