×
Cập nhật Hành Tẩu Giang Hồ V22

Quý Thiếu Hiệp thân mến!

Bổn trang xin ra mắt phiên bản mới Hành Tẩu Giang Hồ V22 với các hoạt động vô cùng hấp dẫn sẽ được diễn ra từ ngày 06/11/2019 đến hết ngày 12/11/2019 gồm những hoạt động mới sau đây:

1. BẢNG XẾP HẠNG NẠP

Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 06/11/2019.

Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 09/11/2019.

Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động, tham gia tích lũy nạp tối thiểu 4000 Nguyên Bảo sẽ có cơ hội nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn. 

Lưu ý: Phần thưởng nhận được đều là vật phẩm khóa.

2. HOẠT ĐỘNG ĐỔI QUÀ - ĐỔI ĐAN

Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 06/11/2019.

Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 12/11/2019.

Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi tham gia hoạt động Đổi Quà, Đổi Đan sẽ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn.

Danh sách phần thưởng hoạt động Đổi Quà

Danh sách phần thưởng hoạt động Trao Đổi Đan Dược

3. SỰ KIỆN THÁNG 11: DƯỢC TỬU DÂNG SƯ

Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 06/11/2019.

Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 30/11/2019.

Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia treo máy và diệt boss sẽ có cơ hội nhận được nguyên liệu để nấu rượu:

Thu thập đủ nguyên liệu có thể tiến hành nấu rượu theo công thức chỉ định:

Rượu thành phẩm có thể trực tiếp sử dụng và nhận được phần thưởng hấp dẫn:

4. CẬP NHẬT KHÁC

Cập nhật phần thưởng hoạt động:

Cập nhật phần thưởng hoạt động Nạp Liên Tục

Cập nhật phần thưởng hoạt động Online Giờ Vàng

Phần thưởng năng động ngày: thêm mới phần thưởng khi đạt đủ 100 điểm năng động ngày (thưởng thêm 500 chân khí) và 150 điểm năng động ngày (thưởng thêm Mảnh đan dược *5).

Phần thưởng nhiệm vụ hàng ngày: Phần thưởng hoàn thành tất cả nhiệm vụ ngày nhận 50.000 ngân lượng nay điều chỉnh thành nhận 200 chân khí.

Phần thưởng Trang Bị Thánh Diệu nhận từ 2 hoạt động Quà Giá Tốt và Bảng Hạng Nạp sẽ được điều chỉnh thuộc tính khóa. Sau khi nhận, vật phẩm ở trạng thái khóa.

CẬP NHẬT HOẠT ĐỘNG TUẦN V22

Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 06/11/2019.

Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 12/11/2019.

Nội dung hoạt động: Tham gia các hoạt động hàng tuần để nhận được phần thưởng giá trị. Các hoạt động hàng tuần bao gồm:

 • Nạp tích lũy
 • Tiêu tích lũy
 • Tích tiêu mỗi ngày
 • Lực chiến bay cao
 • Đặc quyền VIP
 • Tích nạp mỗi ngày
 • Chuỗi sự kiện tháng 11: Dược Tửu Dâng Sư
 • Đăng nhập 7 ngày
 • Online giờ vàng
 • Đổi quà, Đổi đan
 • Nạp đầu mỗi ngày
 • Nạp liên tục
 • Phó Bản x2 phần thưởng
 • Ngoại Trang Hạn Giờ
 • Quà Nạp
 • Quà Ngẫu Nhiên
 • Tranh Mua
 • Quà Giới Hạn    
 • Vạn Bảo Các

Lưu ý quan trọng của hoạt động:

 • Cần chuẩn bị tối thiểu 10 ô trống trong túi đồ trước khi tiến hành nhận phần thưởng. Trường hợp túi đồ không đủ ô trống, nếu xảy ra sai sót trong quá trình nhận thưởng (mất hoặc thiếu vật phẩm) sẽ không được giải quyết.
 • Tất cả các sự kiện Nạp chỉ tính tích lũy trên số NB mặc định của các gói nạp. Phần NB khuyến mãi 100%, 10% không được tính vào các sự kiện Nạp. Ví dụ: Thiếu Hiệp nạp gói 2000NB lần đầu tiên sẽ được khuyến mãi 100%, tức là nhận được 4000NB. Nhưng các sự kiện Nạp trong game chỉ được tính là tích lũy nạp 2000NB.
 • Thời gian của hoạt động được tính theo giờ của máy chủ (UTC+07:00).
 • Đối với các hoạt động hạn giờ, chỉ có thể nhận được phần thưởng khi đáp ứng yêu cầu trong thời gian diễn ra hoạt động. Gói quà được mở bán có giới hạn thời gian và số lần mua, sau thời gian mở bán hoặc hết số lần mua sẽ không thể nhận được phần thưởng.
 • Mọi thắc mắc, phản hồi vui lòng liên hệ: 

Bổn trang đã điểm qua thông tin về những nội dung đặc sắc của phiên bản mới Hành Tẩu Giang Hồ đến quý Thiếu Hiệp. Chúc quý Thiếu Hiệp có nhiều trải nghiệm thú vị cùng với Hành Tẩu Giang Hồ.

Bổn Trang kính bút!