×
08/07/2019 - Thông báo: Gộp Server

• Thời gian: Thứ Hai, ngày 08/07/2019.

•  Bắt Đầu: 10h00 ngày 08/07/2019.

•  Kết Thúc: 14h00 ngày 08/07/2019

Thời gian dự kiến có thể sớm hơn hoặc trễ hơn nên các anh em lưu ý nhé.

•  Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập và nạp thẻ vào game trong thời gian thông báo.

•  Phạm Vi:  

♦ Cụm 11 từ s31 Quỷ Dực - s32 Hỏa Dực - s33 Diêm Vương

♦ Cụm 12 từ s34 Phệ Ma - s35 Fangrol - s36 Sabelon

♦ Cụm 13 từ s37 Kinar - s38 Clawer - s39 Aexuixal

♦ Cụm 14 từ s40 Murlor - s41 Xemach - s42 Criarino

♦ Cụm 15 từ s43 Haverus - s44 Panthora - s45 Cinder

♦ Cụm 16 từ s46 Vizer - s47 Brutallus - s48 Hobgoblin