×
02/07 - Sự Kiện Hè Sôi Động

Update Sự kiện Hè Sôi Động

I/ Quy tắc

- Thời gian diễn ra: 00h00 2/7/2019 -> 23h59 6/7/2019
- Yêu cầu cấp độ: từ cấp 5 trở lên
- Tất cả server sau 12 ngày từ ngày mở server
- Sự kiện liên server được chia làm 4 cụm:

  • Cụm A: S1 -> S10
  • Cụm B: S11 -> S24
  • Cụm C: S25 -> S38
  • Cụm D: S39 -> S56

II/ Hướng dẫn tham gia

- Màn hình chính -> Hè Sôi Động

- Event gồm 4 phần chính: Hè Trao Quà, Ghép Hình Vui Vẻ, Phần thưởng nạp, Shop trả lễ tiêu phí.

1. Hè Trao Quà

Thời gian diễn ra: 00h00 2/7/2019 -> 23h59 6/7/2019
Thời gian đua top tổng từ 00h00 2/7/2019 -> 23h59 5/7/2019
Thời gian đua top ngày từ 00h00 -> 23h mỗi ngày từ 2/7/2019 -> 5/7/2019
Ngày 6/7/2019 chỉ để nhận thưởng và đổi các phần thưởng không tính bất kì tích điểm nào.
Event gồm 5 phần chính: Hình thức lấy “Kem”, Đua top tổng, Đua top ngày, Phần thưởng, Mục tiêu, Cửa hàng.
Hình thức chơi: Người chơi dùng “Kem” tặng cho người chơi khác sẽ nhận được điểm đua top và nhận “Xu kem (đổi các phần thưởng trong cửa hàng của sự kiện)”.

- Vào mục “Tặng”, chọn bạn bè muốn tặng rồi gữi. Có 3 mục Gửi: tặng 1 (tặng 1 Kem), tặng 10 (tặng 10 Kem), Gửi tất cả (tặng hết số Kem đang có).
 

 

 

a) Hình thức lấy “Kem”

- Nạp 100 kim cương sẽ nhận được 1 “Kem”.
- Trong thời gian sự kiện, Boss sẽ xuất hiện trong map “Hoang sơ địa” mỗi ngày lúc 15h00 và 22h00. Tham gia giết boss để nhận phần thưởng là “Kẹo”.

- Tham gia sự kiện “Vòng quay may mắn”. Màn hình chính -> Vòng quay may mắn


- Quay 1 lần tốn 200 kim cương, quay 10 lần tốn 1600 kim cương.
- Ngoài ra khi quay đạt các mốc 10 lần, 20 lần, 40 lần, 60 lần sẽ nhận them bonus là các “Rương Kem”.
- Kẹo dùng trong sự kiện “Hè Trao Quà”.

 

b) Tổng xếp hạng

Quy tắc: thời gian đua top từ 00h00 2/7/2019 -> 23h59 5/7/2019
1 Kẹo bằng 10 điểm.
Gồm có 3 bảng xếp hạng:

+ BXH Tặng Kem: Điểm có được bằng cách tặng “Kem” cho người chơi khác. Để lên bảng xếp hạng người chơi phải có từ 500 điểm trở lên.

Phần thưởng chính của xếp hạng là mảnh Phiếu Quà Thú Cưỡi

+ BXH Nhận Kem: Điểm có được bằng cách được người chơi khác tặng “Kẹo”. Để lên bảng xếp hạng người chơi phải có từ 500 điểm trở lên.

Phần thưởng chính là “Xu kem” dùng để đổi vật phẩm trong của hàng sự kiện và Vé Siêu Cấp Nộ Dực

+ Xếp Hạng Bang: Điểm tặng “Kem” của cá nhân mỗi người đều sẽ được cộng điểm cho bang. Nếu người chơi thoát bang trước khi tính tổng kết xếp hạng, điểm bang mà người chơi kiếm được từ việc tặng “Kem” sẽ bị xóa và không phục hồi được. Người chơi phải đã ở trong bang trước khi tổng kết xết hạng, nếu không người chơi sẽ không thể nhận được phần thưởng xếp hạng bang.

Phần thưởng chính là “Xu kem” và “Hầu bao thần bí” dùng để đổi vật phẩm trong của hàng sự kiện.

c) Xếp hạng ngày

Quy tắc: thời gian đua top từ 00h00 -> 23h00 mỗi ngày từ 2/7/2019 -> 5/7/2019.
Lưu ý: Trong khoản thời gian từ 23h00 đến 24h00 tặng “Kẹo” sẽ không tính tích điểm của bảng xếp hạng ngày nhưng sẽ tính tích điểm bảng xếp hạng tổng.
1 Kẹo bằng 10 điểm.
Gồm có 3 bảng xếp hạng:

+ BXH Tặng Kem: Điểm có được bằng cách tặng “Kem” cho người chơi khác. Để lên bảng xếp hạng người chơi phải có từ 500 điểm trở lên.

Phần thưởng chính của xếp hạng là mảnh Phiếu Quà Thú Cưỡi

 

+ BXH Nhận Kem: Điểm có được bằng cách được người chơi khác tặng “Kem”. Để lên bảng xếp hạng người chơi phải có từ 500 điểm trở lên.

Phần thưởng chính là “Xu kem” dùng để đổi vật phẩm trong của hàng sự kiện và Vé Siêu Cấp Nộ Dực.

 

+ Xếp Hạng Bang: Điểm tặng “Kem” của cá nhân mỗi người đều sẽ được cộng điểm cho bang. Nếu người chơi thoát bang trước khi tính tổng kết xếp hạng, điểm bang mà người chơi kiếm được từ việc tặng “Kem” sẽ bị xóa và không phục hồi được. Người chơi phải đã ở trong bang trước khi tổng kết xết hạng, nếu không người chơi sẽ không thể nhận được phần thưởng xếp hạng bang.

Phần thưởng chính là “Xu vui vẻ” và “Hầu bao thần bí” dùng để đổi vật phẩm trong của hàng sự kiện.

d) Phần thưởng

- Mục nhận thưởng của các xếp hạng.
- Phần thưởng xếp hạng ngày thời gian nhận thưởng từ 23h00 đến 22h59 của ngày hôm sau. Nếu người chơi không nhận phần thưởng sẽ mất.
- Phần thưởng xếp hạng tổng thời gian nhận thưởng là từ 00h00 -> 24h00 ngày 5/6/2018. Nếu người chơi không nhận khi kết thúc sự kiện phần thưởng sẽ mất.
- Chọn mục “Thu thập tất cả”.

e) Mục tiêu

- Khi người chơi tặng “Kem” đạt đủ điều kiện thì người chơi có thể nhận phần thưởng. Phần thưởng chỉ nhận 1 lần, nhấn vào hòm quà để nhận thưởng.

f) Cửa hàng

- Màn hình chính sự kiện -> Cửa hàng

- Người chơi dùng “Xu kem” mua các vật phẩm trong cửa hàng.
- Gồm có 4 mục: Trân phẩm, Linh thú, Nộ dực, Vật liệu.
Shop trân phẩm:

- Item siêu hot Mãnh quang trượng “Khai Sáng” và “Tri Thức” và cùng các mãnh pet, thú cưỡi siêu hot khác.

- Shop linh thú:

- Shop nộ dực

- Shop vật liệu

2. Shop trả lễ tiêu phí

Ngày diễn ra sự kiện: 2/7/2019 -> 5/7/2019
- Trong thời gian sự kiện tiêu 1 kim cương nhận 1 xu thưởng, xu thưởng có thẻ dùng để đổi các vật phẩm giá trị trong shop sự kiện.
- Gồm có 4 shop: Linh thú, Nộ dực, Vật liệu, Trân phẩm

3. Phần thưởng nạp

Thời gian: 00h00 2/7/2019 -> 23h59 5/7/2019
- Gồm có 5 mốc nạp: 500KC, 1000KC, 2000KC, 5000KC, 10000KC.
- Người chơi nạp đúng số kim cương hoặc hơn (Nhưng chưa đến mốc tiếp theo) thì sẽ được chọn lựa 1 trong 3 phần thưởng của mốc đó. Chọn 1 trong các gói quà A, B, C sau đó chọn mục “Nhận” nếu chưa đạt đủ mốc thì sẽ thành nút “Nạp”.

4) Ghép Hình Vui Vẻ

Thời gian: 00h00 2/7/2019 -> 23h59 5/7/2019
- Hoàn thành nhiệm vụ, nhấn mở khóa màn hình tương ứng, mở khóa theo thứ tự tương ứng có thể nhận thưởng.

- Phần thưởng siêu hot là mảnh pet đỏ “Mooneater Hati”.