×
LOD VN
Tin tức
[Sự Kiện] - Thợ Săn ngày 15/11/2019

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
Cập nhật Hành Tẩu Giang Hồ V23

LOD VN
Tin tức
Cập nhật tính năng mới Thần Khí Hồn ngày 13/11/2019

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
08/11 Mở máy chủ S60 NGỌC LONG

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
Cập nhật Hành Tẩu Giang Hồ V22

LOD VN
Tin tức
07/11 - SỰ KIỆN RA MẮT S80 ANUXIA

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
Cập nhật Hành Tẩu Giang Hồ V19

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
[Sự kiện] Hoạt Động Kỳ Ngộ V17

LOD VN
Tin tức
10/10 - Sự Kiện Mừng Sinh Nhật 1 Tuổi

Hành Tẩu Giang Hồ
Sự kiện
10h ngày 01/10/2019 Ra mắt Máy Chủ Mới KIẾM LONG

Hành Tẩu Giang Hồ
Sự kiện
[Sự kiện] Hoạt Động Kỳ Ngộ V16

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
[Sự kiện] - Cập nhật sự kiện Hành Tẩu Giang Hồ V15

LOD VN
Tin tức
10h ngày 19/09/2019 Ra mắt Máy Chủ Mới S73 ARACHNID LORD 

LOD VN
Sự kiện
[Sự Kiện] - Mỹ Tửu Hội ngày 10/09/2019

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
10h ngày 09/09/2019 Ra mắt Máy Chủ Mới HẮC LONG

Lost Temple
Tin tức
Lost Temple - Cổ Mộ Kỳ Duyên chính thức ra mắt

Ta Là Quan Lão Gia
Tin tức
[THÔNG BÁO] Web nạp chính thức của game Ta Là Quan Lão Gia

Hành Tẩu Giang Hồ
Sự kiện
[Sự kiện] - Cập nhật sự kiện Hành Tẩu Giang Hồ V13

LOD VN
Sự kiện
[Sự Kiện] - Trứng Vàng ngày 29/08/2019

Hành Tẩu Giang Hồ
Sự kiện
[Sự kiện] - Cập nhật sự kiện Hành Tẩu Giang Hồ V12

Hành Tẩu Giang Hồ
Sự kiện
[Sự kiện] - Cập nhật sự kiện Hành Tẩu Giang Hồ V11

LOD VN
Sự kiện
[Sự kiện] - Phần Thiên Ma Vực 07/08/2019

LOD VN
Sự kiện
02/07 - Sự Kiện Hè Sôi Động

LOD VN
Sự kiện
[Sự Kiện] - Mỹ Tửu Hội ngày 10/09/2019

Hành Tẩu Giang Hồ
Sự kiện
[Sự kiện] - Cập nhật sự kiện Hành Tẩu Giang Hồ V8

LOD VN
Sự kiện
[Sự kiện] - Cập nhật sự kiện Mỹ Tửu Hội 10/08/2019

Hành Tẩu Giang Hồ
Sự kiện
[Sự kiện] - Cập nhật sự kiện Hành Tẩu Giang Hồ V13

LOD VN
Sự kiện
[Sự kiện] - Hè Sôi Động 02/08/2019

Hành Tẩu Giang Hồ
Sự kiện
[Sự kiện] Hoạt Động Kỳ Ngộ V16

Hành Tẩu Giang Hồ
Sự kiện
[Sự kiện] - Cập nhật sự kiện Hành Tẩu Giang Hồ V10

Hành Tẩu Giang Hồ
Sự kiện
[Sự kiện] - Cập nhật sự kiện Hành Tẩu Giang Hồ V12

LOD VN
Sự kiện
[Sự Kiện] - Update tính năng mới Thánh Quang Bảo Vệ Chiến 27/08/2019

LOD VN
Sự kiện
[Sự Kiện} - Trứng Vàng 29/07/2019

Hành Tẩu Giang Hồ
Sự kiện
[Sự Kiện] Cập nhật sự kiện Hành Tẩu Giang Hồ V4

Hành Tẩu Giang Hồ
Sự kiện
[Sự Kiện] Cập nhật sự kiện Hành Tẩu Giang Hồ V7

LOD VN
Sự kiện
[Sự Kiện] Thần Vương Quái Thú 25/07

LOD VN
Sự kiện
[Sự Kiện] - Thợ Săn 15/08/2019

LOD VN
Sự kiện
[Sự Kiện] - Trứng Vàng ngày 29/08/2019

Hành Tẩu Giang Hồ
Sự kiện
10h ngày 01/10/2019 Ra mắt Máy Chủ Mới KIẾM LONG

LOD VN
Sự kiện
[Sự Kiện] - Lễ Hội Bong Bóng 20/08/2019

Ta Là Quan Lão Gia
Tin tức
[THÔNG BÁO] Web nạp chính thức của game Ta Là Quan Lão Gia

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
10h - 06/07 Khai mở máy chủ mới S23 Thần Hổ

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
10h - 09/07 Khai mở máy chủ mới S24 Lôi Long

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
Cập nhật Hành Tẩu Giang Hồ V23

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
[Thông Báo] Liên thông máy chủ ngày 17/07/2019

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
[Sự kiện] - Cập nhật sự kiện Hành Tẩu Giang Hồ V15

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
[Sự kiện] Hoạt Động Kỳ Ngộ V17

LOD VN
Tin tức
[Sự Kiện] - Thợ Săn ngày 15/11/2019

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
[Sự kiện] - Cập nhật sự kiện Hành Tẩu Giang Hồ V9

Lost Temple
Tin tức
Lost Temple - Cổ Mộ Kỳ Duyên chính thức ra mắt

LOD VN
Tin tức
10h ngày 20/06/2019 Ra mắt Máy Chủ mới PYROS

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
08/11 Mở máy chủ S60 NGỌC LONG

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
[Tin Tức] Cập nhật tính năng Hành Tẩu Giang Hồ V7

LOD VN
Tin tức
10h ngày 04/07/2019 Ra mắt Máy Chủ mới VAPORIZER

LOD VN
Tin tức
07/11 - SỰ KIỆN RA MẮT S80 ANUXIA

LOD VN
Tin tức
[Sự Kiện] - Cập nhật Tính Năng Thần Binh 12/08/2019

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
Cập nhật Hành Tẩu Giang Hồ V19

LOD VN
Tin tức
08/07/2019 - Thông báo: Gộp Server

LOD VN
Tin tức
BIG OFFLINE SĂN CỰC PHẨM - Trải nghiệm sớm class mới TRIỆU HOÁN SƯ

LOD VN
Tin tức
10/10 - Sự Kiện Mừng Sinh Nhật 1 Tuổi

LOD VN
Tin tức
Cập nhật tính năng mới Thần Khí Hồn ngày 13/11/2019

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
10h ngày 09/09/2019 Ra mắt Máy Chủ Mới HẮC LONG

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
Cập nhật Hành Tẩu Giang Hồ V22

Đại Thoại Tây Du
Tin tức
09h00 Ngày 26/06/2019 Ra mắt máy chủ mớ Đông Hải !!

LOD VN
Tin tức
10h ngày 19/09/2019 Ra mắt Máy Chủ Mới S73 ARACHNID LORD 

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
[Thông Báo] Liên thông máy chủ ngày 14/08/2019

LOD VN
Tin tức
10h ngày 30/07/2019 Ra mắt Máy Chủ mới IVY