×
GAME HOT
Legacy of Discor
Game HOT 2018
Ta Là Quan Lão Gia
Mobile game
Hành Tẩu Giang Hồ
Mobile game
Đại Thoại Tây Du
PC game
Phong Vân H5
H5 game
Chi tiết
LOD VN
Mobile game
TOP game
Hành Tẩu Giang Hồ
Mobile game
Ta Là Quan Lão Gia
Mobile game
LOD VN
Mobile game
SỰ KIỆN HOT
Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
[Thông Báo] Liên thông máy chủ ngày 14/08/2019

Hành Tẩu Giang Hồ
Sự kiện
[Sự kiện] - Cập nhật sự kiện Hành Tẩu Giang Hồ V10

LOD VN
Tin tức
[Sự Kiện] - Cập nhật Tính Năng Thần Binh 12/08/2019

LOD VN
Sự kiện
[Sự kiện] - Cập nhật sự kiện Mỹ Tửu Hội 10/08/2019

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
[Sự kiện] - Cập nhật sự kiện Hành Tẩu Giang Hồ V9

LOD VN
Sự kiện
[Sự kiện] - Phần Thiên Ma Vực 07/08/2019

LOD VN
Sự kiện
[Sự kiện] - Hè Sôi Động 02/08/2019

Hành Tẩu Giang Hồ
Sự kiện
[Sự kiện] - Cập nhật sự kiện Hành Tẩu Giang Hồ V8

LOD VN
Tin tức
10h ngày 30/07/2019 Ra mắt Máy Chủ mới IVY

LOD VN
Sự kiện
[Sự Kiện} - Trứng Vàng 29/07/2019

LOD VN
Sự kiện
[Sự Kiện] Thần Vương Quái Thú 25/07

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
[Tin Tức] Cập nhật tính năng Hành Tẩu Giang Hồ V7

Hành Tẩu Giang Hồ
Sự kiện
[Sự Kiện] Cập nhật sự kiện Hành Tẩu Giang Hồ V7

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
[Thông Báo] Liên thông máy chủ ngày 17/07/2019

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
10h - 09/07 Khai mở máy chủ mới S24 Lôi Long

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
10h - 06/07 Khai mở máy chủ mới S23 Thần Hổ

Hành Tẩu Giang Hồ
Sự kiện
[Sự Kiện] Cập nhật sự kiện Hành Tẩu Giang Hồ V4

LOD VN
Tin tức
BIG OFFLINE SĂN CỰC PHẨM - Trải nghiệm sớm class mới TRIỆU HOÁN SƯ

LOD VN
Tin tức
10h ngày 04/07/2019 Ra mắt Máy Chủ mới VAPORIZER

LOD VN
Tin tức
08/07/2019 - Thông báo: Gộp Server